Social Brand Index – SBI

SBI står för Social Brand Index och är ett mått på hur stor del av alla omnämnanden på nätet som som ses ur positiv synvinkel. SBI kan mätas för företag, varumärken, produkter och tjänster mm.

När du mäter och bevakar ditt SBI över tid ser du om företagets kommunikation ger den effekt ni önskar. Och när du har koll i realtid på vad folk gillar och ogillar kan ni finslipa ert kunderbjudande baserat på nya insikter.

En annan framgångsfaktor för denna KPI ligger i att du skiljer ut det negativa och kan hålla ett ständigt öga på allt oönskat som skrivs och sprids.

Hur du mäter och tillämpar SBI

Om du vid ett valt tillfälle har ett SBI på 87 betyder det att 13% av det som skrivs om er är negativt. 87 är det procentuellt sammantagna värdet för positiva och neutrala omnämnanden.

Eftersom värdet speglar all kommunikation på nätet påverkas värdet vid tillfällen för ökad negativ publicitet. Med den inblick Infomapr ger dig kan ni skilja ut denna publicitet och hantera den för sig.

På samma vis som du jämför dig med dina konkurrenters SoPV (Share of Peoples Voice), kan du se utvecklingen för deras SBI och även för er bransch i sin helhet.

Lyssnar du på vad som skrivs om dina konkurrenter kan du likväl se marknadens reaktion på deras aktiviteter och innovativa grepp.